गणपतीची आरती... नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर शमिपत्रें।

बुधवार,सप्टेंबर 16, 2020
जय जय बलभीमा बलभीमा । अगाध तवगुण - महिमा ॥धृ॥ वंदुनिया श्रीरामा केली । निजबळ तूं बळसीमा ॥१॥ सीताशोक निवारून । केले लंकापुरिच्या दहना ॥२॥
कर्‍हेच्या पाठारीं नांदे मल्हारी ॥ रहिवास केला कनक शिखरीं ॥ अर्धांगीं शोभे म्हाळसा सुंदरीं ॥ प्रीती आवडली बाणाई धनगरीण ॥ जयदेव जयदेव जय (श्री) म्हाळसापती ॥

शनिवारची आरती

शनिवार,सप्टेंबर 12, 2020
पुजेच्या प्रांतीं अभ्यंग करी ॥ झडकरी उठे स्वामी येंई लवकरीं ॥ रत्‍न खचित आसन घातलें कुसरी ॥ तयावरी बैसे मोरया क्षण एक भरी ॥१॥
जयदेव जयदेव जय विघ्नाधीशा ॥ अनुभव पंचारती ओवाळूं धीशा ॥जयदेव०॥धृ०॥ सज्जन मुनिजन योगी ध्याती निजचित्तीं ॥ चिंतातित होऊनी अनुभव भोगिती ॥
निर्गुण गुणवंत तूं विघ्नहारा ॥ भक्त तारावया कृपा सागरा ॥ अभय वरद हस्त तूं फरशूधरा ॥

बुधवारची आरती

बुधवार,सप्टेंबर 9, 2020
एकवीस स्वर्ग मुकुट सप्तही पाताळ चरण ॥ अगम्य गम्य रुप आनंदघन ॥ मयूरपूर रहिवास कैलास (स्वानंद) भुवन ॥ ब्रह्मादिक सुरवरां नकळे महिमान ॥ जयदेव जयदेव जय जय गजवदना ॥

आरती हनुमंताची

मंगळवार,सप्टेंबर 8, 2020
जयदेव जयदेव जय अंजनितनया ॥ आरति बोवाळूं तुज करुणानि लया ॥ध्रु०॥ अभिवन प्रतापमहिमा न बोलवे वाणी ॥ फळ म्हणवुनियां धरिला बाळपणीं तरणी ॥

मंगळवारची आरती

मंगळवार,सप्टेंबर 8, 2020
चिंतामणी परिपूर्ण देवाधि देव ॥ ब्रह्मांडीं माया ही रचिली त्वां सर्व ॥ प्रपंच सुख दुःख तुझें वैभव ॥ अखिल जन नेणति हा गुह्य भाव ॥१॥

सोमवारची आरती

सोमवार,सप्टेंबर 7, 2020
आधार चक्र नृत्य मांडिलें थोर ॥ टाळ श्रुती मृदंग वाजती गंभीर ॥ ब्रह्मा विष्णु आदि उभे शंकर ॥ निर्गुण ब्रह्म कवणा न कळेचि पार ॥१॥

श्री साईबाबांची आरती Sai Baba Aarti

गुरूवार,सप्टेंबर 3, 2020
जय देव जय देव दत्ता अवधूता । साई अवधूता । जोडुनि कर तव चरणीं ठेवतों माथा । जय देव जय देव ।। धु ।।

प्रदक्षिणा

सोमवार,ऑगस्ट 31, 2020
धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरूरायाची । झाली त्वरा सुरवरा । विमान उतरायाची ।। धृ।।

श्री तुळशीची आरती

सोमवार,ऑगस्ट 31, 2020
जय देवी जय देवी जय माय तुळशी। निजपत्राहुनि लघुतर त्रिभुवन हे ‍तुळशी ।।धृ।।

धूपारती

सोमवार,ऑगस्ट 31, 2020
जय देव जय देव जय पंढरीराया । धूप अर्पितसे मी भावे तव पाया ।।धृ.।।

दिपारती

रविवार,ऑगस्ट 30, 2020
जय देव जय देव जय पांडुरंगा । दीपारती ओवाळूं तुजला जिवलगा ।।धृ.।।

निरांजन आरती

रविवार,ऑगस्ट 30, 2020
पंचप्राणांचे नीरांजन करुनी । पंचतत्त्वें वाती परिपूर्ण भरुनी ॥ मोहममतेचें समूळ भिजवोनि । अपरोक्ष प्रकाश दीप पाजळोती ॥ १ ॥
जाहले भजन आम्ही नमितो तव चरण । वारुनिया विघ्ने देवा रक्षावे दीना ॥धृ॥

कर्पूरारती

रविवार,ऑगस्ट 30, 2020
कपूर्रगौरा । करुणावतारा । संसारसारा । भुजगेंद्रहारा ।
घालीन लोटांगण, वंदीन चरण । डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझें । प्रेमें आलिंगन, आनंदे पूजिन । भावें ओवाळीन म्हणे नामा ।।१।।

श्री हनुमानाची आरती

शनिवार,ऑगस्ट 29, 2020
सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी। करि डळमळ भूमंडळ सिंधूजळ गगनी।। कडाडिले ब्रम्हांड धाक त्रिभुवनी सुरवर नर निशाचर त्या झाल्या पळणी।।1।।