शनिवार, 1 एप्रिल 2023
  1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. स्त्री-पुरुष
Written By
Last Modified सोमवार, 28 नोव्हेंबर 2022 (12:39 IST)

साखरपुडा झाल्यानंतर नवरा-बायकोमधील दूरध्वनीवरील संवाद

साखरपुडा झाल्यानंतर (लग्नापूर्वी ) नवरा-बायकोमधील दूरध्वनीवरील संवाद खालीलप्रमाणे होता....! 
 
नवरा - याच दिवसाची मी कधीपासून वाट पाहत होतो.
 
बायको - तू मला सोडून जाशील ? 
 
नवरा - स्वप्नातसुध्दा असा विचार कधी करणार नाही. 
 
बायको - तू माझ्यावर जीवापाड प्रेम करशील ?
 
नवरा - होय. आजच नाही तर सातजन्मासाठी.
 
बायको - तू मला विसरून जाशील ? 
 
नवरा - त्यापेक्षा मी मरण पसंत करेन.
 
बायको - तू मला खरेदीला नेशील ? 
 
नवरा -  नक्कीच. त्यापेक्षा दुसरी आनंदाची गोष्ट असूच शकत नाही.
 
बायको - तू मला मारपीट करशील ? 
 
नवरा - तशी घोडचूक मी कधीच करणार नाही. 
 
बायको - तू मला शेवटपर्यत साथ देशील ?
 
आणि (लग्नानंतर ) त्या दोघांचं  संभाषण कसं होतं ते परत एकदा खालून वर वाचत जा...