1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. दासनवमी
Written By

संपूर्ण दासबोध Dasbodh in Marathi

दासबोध याची रचना समर्थ रामदासांनी केली असून लिखाण त्यांचे पट्टशिष्य कल्याण स्वामींनी केले. दासबोध ग्रंथ एकूण 20 दशकांमध्ये विभागलेला आहे तसेच प्रत्येक दशकात 10 समास आहेत.
ALSO READ: दासबोध दशक पहिला - स्तवनांचा
ALSO READ: दासबोध दशक दुसरा - मूर्खलक्षणांचा
ALSO READ: दासबोध दशक तिसरा - सगुणपरीक्षा
ALSO READ: दासबोध दशक चवथा - नवविधाभक्तीचा
ALSO READ: दासबोध दशक पाचवा - मंत्रांचा
ALSO READ: दासबोध दशक सहावा - देवशोधनाचा
ALSO READ: दासबोध दशक सातवा - चौदा ब्रह्मांचा
ALSO READ: दासबोध दशक आठवा - मायोद्भवाचा
ALSO READ: दासबोध दशक नववा - गुणरूपाचा
ALSO READ: दासबोध दशक दहावा - जगज्योतीचा
ALSO READ: दासबोध दशक अकरावा - भीमदशक
ALSO READ: दासबोध दशक बारावा - विवेकवैराग्यनाम