1. लाईफस्टाईल
  2. लव्ह स्टेशन
  3. रिलेशनशिप
Written By
Last Modified: मंगळवार, 9 जुलै 2024 (20:23 IST)

ज्ञ अक्षरावरून मुलींची/मुलांची मराठी नावे DNYA Akshravrun mulinchi-mulanchi Naave

Unique Names For Baby
ज्ञाना- समजूतदार स्त्री
ज्ञाना- देवी सरस्वतीचे नाव 
ज्ञानदा- सरस्वती
ज्ञानदा-ज्ञान देणारी 
ज्ञानीशा-ज्ञानाची देवी 
ज्ञानंदा- उत्साह देणारी
ज्ञानंदा-परमानंद 
ज्ञानेन्द्री- ज्ञानाने भरलेली 
ज्ञानदेवी- ज्ञानाची देवता
ज्ञानदीपा-ज्ञानाचा दिवा 
ज्ञानप्रभा-ज्ञानाचा प्रकाश
ज्ञानेश्वरी- सरस्वती
ज्ञानेश्वरी- ज्ञानेश्वरकृत ग्रंथ 
ज्ञानेश्री-खूप ज्ञान असणारी 
ज्ञापिता- संतुष्ट
ज्ञापिता- तृप्त 
ज्ञानलक्ष्मी- ज्ञानाची लक्ष्मी 
ज्ञानमा- हुशारी
ज्ञानीता- ज्ञानी व्यक्ती कडून दिले गेलेले ज्ञान 
ज्ञानवी- बुद्धिमान 
ज्ञानदीपिका- ज्ञानाचा प्रकाश पसरवणारी 
ज्ञानकार्तिका- श्री शंकराशी संबंधित 
ज्ञानी -बुद्धिमान
ज्ञानिका- जिला ज्ञान घेण्याची इच्छा आहे अशी स्त्री 
ज्ञानज्योती- ज्ञानाचा प्रकाश
ज्ञाता- सगळं काही माहित असणारी 
ज्ञानार्पणा-ज्ञानाचा प्रकाश
ज्ञानविता- भरपूर ज्ञान असणारी
ज्ञानकर्णा-ज्ञानाचा प्रकाश
ज्ञानजा-ज्ञानातून निर्माण झालेली
ज्ञानरती-हुशार
ज्ञानुत्तमा-कुशल स्त्री 
ज्ञानुत्तमा -प्रवीण 
ज्ञानातीता- सर्वात चांगली
ज्ञेया-बोध घेण्याजोगी
ज्ञानप्रदा- बरेच ज्ञान असलेली सुविद्य मुलगी
ज्ञानस्वरूपा- ज्ञानमय
ज्ञानोदया-ज्ञानाचे प्रकटीकरण 
ज्ञानसाधना- जिच्या मदतीने ज्ञानप्राप्ती केली जाते 
ज्ञानदेवी-ज्ञान देणारी
 ज्ञानार्थी- जिज्ञासू 
ज्ञापयिता- सूचना देणारी 
ज्ञानलिन-ज्ञान जिच्यासाठी सर्वकाही आहे अशी
ज्ञाला-तरुण 
 
ज्ञ अक्षरावरून मुलांची मराठी नावे, DN Akshravrun Mulanchi Nave
ज्ञानदेव -ज्ञानेश्वर
ज्ञानधन- ज्ञान हेच धन 
ज्ञानानंद -ज्ञान हाच आनंद असणारा 
ज्ञानेश- ज्ञानाचा परमेश्वर 
ज्ञानेश्वर- एका संताचे नाव 
ज्ञानमित्र- ज्ञान हाच मित्र 
ज्ञानमूर्ती - ज्ञानाची pratimaa 
 
 Edited by - Priya Dixit