शनिवार, 2 डिसेंबर 2023
  1. लाईफस्टाईल
  2. बाल मैफल
  3. बालगित
Written By

मामाच्या गावाला जाऊया

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
धुरांच्या रेघा हवेत काढी
पळती झाडे पाहूया
मामाच्या गावाला जाऊया
 
मामाचा गाव मोठा
सोन्याचांदीच्या पेठा
शोभा पाहुन घेऊया
 
मामाची बायको गोरटी
म्हणेल कुठली पोरटी
भाच्यांची नावे सांगूया
 
मामाची बायको सुगरण
रोज रोज पोळी शिकरण
गुलाबजामन खाऊया
 
मामा मोठा तालेवार
रेशीम घेईल हजार वार
कोट विजारी लेऊया
 
Singer : Asha Bhosle
Lyricist : Ga Di Madgulkar
Music : Vasant Pawar
Genres: Bal Geete
Movie: तू सुखी रहा