बोध कथा: अहंकारी राजा

शुक्रवार,डिसेंबर 4, 2020

मांजराच्या गळ्यात घंटा

गुरूवार,डिसेंबर 3, 2020
एका गावात एक दीनू नावाचा वाणी होता. त्याचे एक किराणा मालाचे दुकान होते. त्याच्या दुकानात खूप उंदीर राहायचे. अक्षरशः त्या उंदराने फार धमाकूळ घातले होते. ते किराणा मालाची नासधूस करायचे. दीनू त्या उंदरांना वैतागला होता. त्याने विचार केला की हे उंदीर ...
एका जंगलात एक कोल्हा राहायचा. तो जंगलात भटकंतीचं करायचा. एके दिवशी तो अन्नाच्या शोधात वणवण भटकू लागला. त्याला खायला काहीच मिळाले नाही. तो फिरत-फिरत एका द्राक्षाच्या मळ्यात जाऊन पोहोचला. त्याची नजर त्या द्राक्षाच्या मळ्यात सर्वीकडे लोंबकळत असलेल्या ...

हुशार बेडूक

मंगळवार,डिसेंबर 1, 2020
फार वर्षां पूर्वीची गोष्ट आहे. एकदा एक राजा आपल्या मुलासाठी आपल्या राजवाड्याजवळ एक मोठं तलाव बांधतो आणि

दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ

सोमवार,नोव्हेंबर 30, 2020
एका जंगलात एका वडाच्या झाडावर बरीच माकडे राहायची. एके दिवशी त्या जंगलाच्या वाटेने एक गवळी दूध, तूप, दही, लोणी विकायला निघाला. तो चालत चालत फार दमला होता. म्हणून विसावा घेण्यासाठी त्या झाडाखाली बसला. थंड वारं लागल्यामुळे त्याला छान झोप येते आणि ...

खोडकर माकड

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
राजवनात राजू माकडाच्या खोड्यांनी सर्व हैराण झाले होते. तो सर्व प्राण्यांना खूप छळायचा आणि सर्वांच्या खोड्या काढायचा. त्या जंगलातील सर्व प्राणी त्याला आपापल्यापरीने समजवायचे, तरी देखील तो कोणालाच जुमानत नव्हता.

लाकूडतोड्याची गोष्ट

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
एका गावात एक लाकूड तोड्या राहत होता. तो जंगलातून लाकडं कापून आणायचा आणि ते लाकडं विकून आपले पोट भरायचा.

सोन्याची पिसे आणि लोभी बाई

मंगळवार,नोव्हेंबर 24, 2020
एकदा एका गावात एक लहानशे तळ होते. त्या तळ्यामध्ये एक हंसीण राहायची. त्या हंसिणीचे पीस सोन्याचे होते. त्या तळाच्या जवळच एक बाई आपल्या दोन मुलींना घेऊन राहायची. ती बाई फार गरीब होती. तिचे आयुष्य फार कष्टाने चालले होते.

हत्ती आणि शिंपीची गोष्ट

सोमवार,नोव्हेंबर 23, 2020
एका गावात एक शिंपी राहत होता. लोकांचे कापडे शिवणं त्याचा व्यवसाय होता. त्या गावात एक हत्तीचे पिलू देखील ये- जा करत होते. गावकर्‍यांनी जणू त्या हत्तीच्या पिलाला पाळलेच होते. ते त्याला खायला द्यायचे. तो देखील गावकर्‍यांशी माणसाळला होता.

गजराज आणि मूषकराज

शनिवार,नोव्हेंबर 21, 2020
प्राचीन काळी एका नदीच्या काठी वसलेले नगर व्यवसायाचे केंद्र होते. एके वर्षी जोराचा पाऊस झाला की त्या मुळे नदीने आपले मार्ग दुसरीकडे वळवले. त्या मुळे संपूर्ण नगरात पाण्याची कमतरता झाली. बघता-बघता संपूर्ण नगर ओसाड झालं. आता त्या नगरात मानवी वस्ती नसून ...

'काहीच नाही' तेनालीरामांची युक्ती

शुक्रवार,नोव्हेंबर 20, 2020
तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय यांना फार जवळचे होते. त्यामुळे राजाच्या दरबारातील इतर मंडळी त्यांचा द्वेष करत असे. त्या मंडळीत एक रघु नावाचा व्यवसायी होता तो फळ विकण्याचे काम करायचा.

हुशार कोल्हा

गुरूवार,नोव्हेंबर 19, 2020
एकदा एका जंगलात एक कोल्हा आपल्या पिलांसह राहायचा. त्याचे एका सिंहाशी वैर होते. एके दिवशी कोल्हा घरी जात असताना त्याने बघितले की सिंह त्याचा पाठलाग करत आहे. तो कसाबसा आपल्या घरी पोहोचतो. सिंह थोड्या वेळ तिथेच थांबून निघून जातो. कोल्ह्याची पिले त्या ...

चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक

मंगळवार,नोव्हेंबर 17, 2020
ही गोष्ट आहे एका म्हातारीचीची, एका गावात एक म्हातारी राहत होती. तिला एकच मुलगी होती त्या मुलीचे लग्न झाले होते आणि ती दुसऱ्या गावात दिली होती. ती म्हातारी फार अशक्त होती तिला काही दिवस आरामासाठी आपल्या लेकीकडे जायचे होते. आपल्या लेकीशी भेट ...

Kids Story पैशाचं झाड

गुरूवार,ऑक्टोबर 29, 2020
ही गोष्ट आहे बबलू ची जो कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे लागलेल्या लॉक डाऊन मुळे कंटाळला होता. सुरुवातीचा काळ त्याला आवडायचा पण नंतर नंतर तो देखील कंटाळला होता. दररोज काय करावे त्याला काहीच सुचत नव्हते, कोणाकडे जाता येतं नव्हत. कोणी खेळायला नाही. तो फार ...

मूर्ख बगळा आणि मुंगूस

शुक्रवार,ऑक्टोबर 23, 2020
जंगलात एका मोठ्या वडाच्या झाडाच्या खोड्यांत बरेच बगळे राहत असे. त्याच झाडाच्या मुळाशी एका बिळात साप राहत होता. तो त्या बगळ्यांच्या पिलांना खाऊन टाकायचा.

बोध कथा : 'गर्व हरण'

गुरूवार,ऑक्टोबर 22, 2020
एका गावात एक सुतार राहायचा तो फार गरीब होता. आपल्या गरिबीला कंटाळून तो ते गाव सोडून दुसऱ्या गावाकडे जाण्यास निघाला. वाटेत चालताना त्याला एक अरण्य लागले. त्यांनी बघितले की एक मादी उंट बाळंतपणाने विव्हळत होती. तिच्या त्रासाला बघून त्याला तिची फार दया ...

Kids Story 'मूर्ख मित्र'

मंगळवार,ऑक्टोबर 20, 2020
एक राजा होता त्याची मैत्री एक माकडाशी होती. त्याने त्या माकडाला आपल्या राज वाड्यात पहारेकरी म्हणून नेमणूक केली. त्याला त्या माकडावर खूप विश्वास होता. तो राजा बरोबर सावली प्रमाणे राहत असे. त्या राजेचे इतर सभासद राजाला समजवायचे की महाराज आपण या माकड ...

'मूर्ख कासव'

सोमवार,ऑक्टोबर 19, 2020
एका तलावात गोट्या नावाचा एक कासव राहत असतो. त्याची मैत्री त्या तलावाच्या जवळ राहणाऱ्या दोन हंसाशी असते ते दोघे भाऊ असतात. त्यांचं नाव राजू आणि विजू असत. ते तिघे खूप चांगले मित्र असतात. तलावाच्या काठी ते तिघे दररोज संध्याकाळच्या वेळी बसून गप्पा ...

बोध कथा : तीन मासे

शनिवार,ऑक्टोबर 17, 2020
एका नदीच्या काठी त्याच नदीला लागून एक तळ होतं. ते तळ फार खोल होतं. त्या तळा मध्ये पाण्यात तीन मास्यांचे कळप राहत असे. त्यांचे नाव टुना, बकू, आणि मोलू असे होते. त्या तिघी आपसात मैत्रिणी होत्या. पण त्यांचे स्वभाव एकदम वेग-वेगळे होते. टुना समजूतदार ...
ही गोष्ट आहे कान्हाच्या नगरीतील एक श्यामा गायची. श्यामा गाय आपल्या झुडपासह नदी काठी गवत खाण्यासाठी आलेली असते. कोणास ठाऊक कसे पण ती वाट चुकते आणि चालत चालत अरण्यात निघून जाते. ती बेसावध असताना तिच्या समोर एक वाघ येतो. ती वाघाला बघून घाबरते. वाघ तिला ...