1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. व्हॉट्सअप मॅसेजेस
Written By

आज एक नवीन शब्द शिकलो 'Ultracrepidarian'

आज एक नवीन शब्द शिकलो
 
'Ultracrepidarian'
(अल्ट्राक्रेपिडारिअन)
 
 त्याचा डिक्शनरी अर्थ असा आहे
की
 The person having
 habit of giving opinions
 and advice on matters
 outside of his knowledge or
 competence.
 
आमच्याकडे त्याला पुणेकर असं म्हणतात! 
 
इंग्रजीमध्ये ना, उगीचच Complicate करतात, 
इतका सोप्पा आणि 
सरळ शब्द असताना!