1. लाईफस्टाईल
  2. बाल मैफल
  3. बालकथा
Written By

श्री गणेश आणि माईची कथा

एक वृद्ध महिला होती. मातीच्या गणपतीची पूजा करायची. दररोज बनवायची आणि दररोज वितळ होतं. एका सेठचे घर बांधले जात होते. ती म्हणाली दगडाचा गणपती बनवून द्या. मजूर म्हणाले, तुझ्या दगडाच्या गणेशाऐवजी आम्ही आमची भिंत नाही का बांधणार.
 
म्हातारी म्हणाली, तुमची भिंत वाकडी होईल बघा. आता त्याची भिंत वाकडी झाली. ते तयार करत राहिले भिंत ढासळत राहिली, त्यांना रडू येऊ लागले. संध्याकाळ झाली. संध्याकाळी सेठ आला आणि म्हणाला आज काही केले नाही.
 
ते म्हणू लागले की एक म्हातारी आली होती, ती म्हणत होती मला एक दगडी गणपतीचे तयार करुन द्या, आम्ही नाही दिले तर ती म्हणाली, तुझी भिंत वाकडी होईल. तेव्हापासून भिंत सरळ होत नाही. बनवत आणि ती वाकत आहे.
 
सेठने म्हातारीला बोलावले. सेठ म्हणाले की आम्ही तुमच्या गणेशाला सोन्याचा गढी देऊ. आमची भिंत सरळ करा. सेठने वृद्ध महिलेचा सोन्याचा गणपती बनवला. सेठची भिंत सरळ झाली. सेठची भिंत जशी सरळ केली, तशीच सर्वांची हो हीच प्रार्थना.