शुक्रवार, 23 फेब्रुवारी 2024
  1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. मुलांचे विनोद
Written By
Last Modified: सोमवार, 7 नोव्हेंबर 2022 (19:51 IST)

गोट्याच सर्वात हुशार विद्यार्थी

joke
शिक्षणाधिकारी - काय हो, मास्तर तुमच्या वर्गात हुशार
विद्यार्थी कोण आहे?
मास्तर - वर्गात सगळ्यात हुशार विद्यार्थी गोट्या आहे.
शिक्षणाधिकारी - गोट्या मला सांग सहा पंचे किती?
गोट्या - सहा पंचे पंचेचाळीस
शिक्षणाधिकारी - काय हो मास्तर तुम्ही तर म्हणत होतात,
की गोट्या सगळ्यात हुशार आहे म्हणून.
मास्तर - अहो सर, गोट्याच थोडस जवळच उत्तर देतो,
बाकी सगळे शंभराच्या वर उत्तर देतात.
 
Edited by - Priya Dixit