1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. विठ्ठल
Written By

Kanada Raja Pandharicha कानडा राजा पंढरीचा

vitthal abhang marathi
कानडा राजा पंढरीचा
कानडा राजा पंढरीचा
वेदांनाही नाही कळला अंतपार याचा
 
निराकार तो निर्गुण ईश्वर
कसा प्रकटला असा विटेवर
उभय ठेविले हात कटिवर, पुतळा चैतन्याचा
 
परब्रह्म हे भक्तांसाठी
मुके ठाकले भीमेकाठी
उभा राहिला भाव सावयव, जणू की पुंडलिकाचा
 
हा नाम्याची खीर चाखतो
चोखोबांची गुरे राखतो
पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजीचा