गुरूचरित्र – अध्याय एकेचाळीसावा

शनिवार,नोव्हेंबर 28, 2020
Shri Guru Chartitra Adhyay 41

गुरुचरित्र – अध्याय चाळीसावा

शनिवार,नोव्हेंबर 28, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका । अपूर्व वर्तले आणिक ऐका । वृक्ष होता काष्ठ शुष्का । विचित्र कथा ऐक पा ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय एकोणचाळीसावा

शुक्रवार,नोव्हेंबर 27, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका । पुढें अपूर्व वर्तलें ऐका । साठी वर्षे वांझेसी एका । पुत्र झाला परियेसा ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय अडतीसावा

शुक्रवार,नोव्हेंबर 27, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ नामधारक विनवी सिद्धासी । पुढें चरित्र जाहलें कैसी । विस्तारावें कृपेंसीं । म्हणोनि चरणीं लागला ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय सदतीसावा

शुक्रवार,नोव्हेंबर 27, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक विनवी सिद्धासी । पुढे कथा वर्तली कैसी । श्रीगुरु सांगती विस्तारेसी । काय निरूपिले यानंतर ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय छत्तिसावा

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ शिष्योत्तम नामकरणी । लागे सिद्धाचे चरणी । विनवीतसे कर जोडोनि । भक्तिभावे करूनिया ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय पस्तीसावा

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक सिद्धासी । विनवीतसे परियेसी । रुद्राध्याय विस्तारेसी । दंपतीसी सांगितला ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय चौतिसावा

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरु म्हणती दंपतीसी । ऐसा पराशर ऋषि । तया काश्मीर राजासी । रुद्राक्षमहिमा निरोपी ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय तेहेतिसावा

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा । लागे सिद्धाचिया चरणा । विनवीतसे भाकूनि करुणा । भक्तिभावेकरोनि ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय बत्तिसावा

गुरूवार,नोव्हेंबर 26, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ पतिव्रतेचिया रिति । सांगे देवा बृहस्पति । सहगमनी फलश्रुति । येणेपरी निरोपिली ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय एकतिसावा

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ सिध्द म्हणे नामधारका । पुढें अपूर्व झालें ऐका । योगेश्वर कारणिका । सांगे स्त्रियांचे धर्म सकळ ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय तिसावा

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
। श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । नामधारक शिष्यराणा । लागे सिद्धाचिया चरणा । विनवीतसे कर जोडून । भक्तिभावेकरूनिया ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय एकोणतिसावा

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
। श्रीगणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । नामधारक विनवी सिद्धासी । मागे कथा निरोपिलीसी । भस्ममाहात्म्य श्रीगुरूसी । पुसिले त्रिविक्रमभारतीने ॥१॥

गुरुचरित्र – अध्याय अठ्ठाविसावा

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक म्हणे सिद्धासी । पुढील कथा सांग आम्हांसी । उल्हास माझे मानसी । गुरुचरित्र अतिगोड ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय सत्ताविसावा

बुधवार,नोव्हेंबर 25, 2020
श्रीगणेशाय नमः । नामधारक शिष्यराणा । लागे सिद्धाचिया चरणा विनवीतसे वचना । ऐका श्रोते एकचित्ते ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय सव्विसावा

मंगळवार,नोव्हेंबर 24, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरु म्हणती ब्राह्मणांसी । नका भ्रमू युक्तीसी । वेदान्त न कळे ब्रह्मयासी । अनंत वेद असती ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय पंचविसावा

मंगळवार,नोव्हेंबर 24, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ जय जयाजी सिद्धमुनी । तूचि गुरुशिरोमणी । साक्षी येतसे अंतःकरणी । बोलिला माते परमार्थ ॥१॥ ऐसा कृपाळु परमेश्वर । आपण झाला अवतार । येरा दिसतसे नर । तेचि अज्ञानी प्रत्यक्ष ॥२॥

गुरूचरित्र – अध्याय चोविसावा

मंगळवार,नोव्हेंबर 24, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ सिद्ध म्हणे नामधारका । पुढे अपूर्व वर्तले देखा । विस्तारे कथाकौतुका । निरोपीन तुज आता ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय तेविसावा

मंगळवार,नोव्हेंबर 24, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ विनवी शिष्य नामांकित । सिद्ध योगीयाते पुसत । पुढील कथा विस्तारत । निरोपावी दातारा ॥१॥

गुरूचरित्र – अध्याय बाविसावा

सोमवार,नोव्हेंबर 23, 2020
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ नामधारक शिष्यराणा । लागे सिद्धाचिया चरणा । कर जोडोनिया जाणा । विनवीतसे परियेसा ॥१॥