शुक्रवार, 19 एप्रिल 2024
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By

Budh Stotra लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बुध स्तोत्र पाठ

budh in kanya
हिंदू धर्मात कोणतेही शुभ कार्य करण्यापूर्वी गणपतीची पूजा केली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार बुधवार हा गणपतीची पूजा करण्यासाठी शुभ दिवस मानला जातो. असे मानले जाते की जर एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत बुध क्षीण असेल तर बुधवारी श्रीगणेशाची पूजा वाढवावी. शास्त्रानुसार जे लोक बुधवारी गणपती आणि बुद्धदेवाची पूजा करतात, त्यांची स्मरणशक्ती तीक्ष्ण होते. तसेच व्यक्ती जीवनात उच्च स्थान प्राप्त करण्यास सक्षम होतो. ज्योतिष शास्त्रानुसार जर एखाद्या व्यक्तीने बुधवारी बुध स्तोत्राचे पठण केले तर त्याच्या कुंडलीत बुध ग्रहाची स्थिती मजबूत होते आणि व्यक्ती आपले ध्येय साध्य करण्यात यशस्वी देखील होते.

बुध स्तोत्र
पीताम्बर: पीतवपु किरीटी, चतुर्भुजो देवदु:खापहर्ता ।
धर्मस्य धृक सोमसुत: सदा मे, सिंहाधिरुढ़ो वरदो बुधश्च ।।
 
प्रियंगुकनकश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम ।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनम ।।
 
सोमसुनुर्बुधश्चैव सौम्य: सौम्यगुणान्वित: ।
सदा शान्त: सदा क्षेमो नमामि शशिनन्दनम ।।
 
उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युति: ।
सूर्यप्रियकरोविद्वान पीडां हरतु मे बुधं ।।
 
शिरीषपुष्पसंकाशं कपिलीशो युवा पुन: ।
सोमपुत्रो बुधश्चैव सदा शान्तिं प्रयच्छतु ।।
 
श्याम: शिरालश्चकलाविधिज्ञ:, कौतूहली कोमलवाग्विलासी ।
रोधिको मध्यमरूपधृक स्या-दाताम्रनेत्रो द्विजराजपुत्र:।।
 
अहो चन्द्रासुत श्रीमन मागधर्मासमुदभव: ।
अत्रिगोत्रश्चतुर्बाहु: खड्गखेटकधारक: ।।
 
गदाधरो नृसिंहस्थ: स्वर्णनाभसमन्वित: ।
केतकीद्रुमपत्राभ: इन्द्रविष्णुप्रपूजित: ।।
 
ज्ञेयो बुध: पण्डितश्च रोहिणेयश्च सोमज: ।
कुमारो राजपुत्रश्च शैशवे शशिनन्दन: ।।
 
गुरुपुत्रश्च तारेयो विबुधो बोधनस्तथा ।
सौम्य: सौम्यगुणोपेतो रत्नदानफलप्रद: ।।
 
एतानि बुधनामानि प्रात: काले पठेन्नर: ।
बुद्धिर्विवृद्धितां याति बुधपीडा न जायते ।।
 
बुध ग्रह कवच
बुधस्तु पुस्तकधरः कुंकुमस्य समद्दुतिः ।
पितांबरधरः पातु पितमाल्यानुलेपनः ।।
 
कटिं च पातु मे सौम्यः शिरोदेशं बुधस्तथा ।
नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रोत्रे पातु निशाप्रियः ।।
 
घ्राणं गंधप्रियः पातु जिह्वां विद्याप्रदो मम ।
कंठं पातु विधोः पुत्रो भुजा पुस्तकभूषणः।।
 
वक्षः पातु वरांगश्च हृदयं रोहिणीसुतः ।
नाभिं पातु सुराराध्यो मध्यं पातु खगेश्वरः ।।
 
जानुनी रौहिणेयश्च पातु जंघेSखिलप्रदः ।
पादौ मे बोधनः पातु पातु सौम्योSखिलं वपु ।।
 
एतद्धि कवचं दिव्यं सर्वपापप्रणाशनम् ।
सर्व रोगप्रशमनं सर्व दुःखनिवारणम् ।।
 
आयुरारोग्यधनदं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् ।
यः पठेत् श्रुणुयाद्वापि सर्वत्र विजयी भवेत् ।।