बुधवार, 7 डिसेंबर 2022
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By
Last Updated: गुरूवार, 28 एप्रिल 2022 (11:01 IST)

श्री संतोषीमाता नमनाष्टक

Shree Santoshi Mata Namanashtak
जय जयाजी देवी भगवती । भक्तवत्सले कारुण्यमूर्ती ।
अनंत वरदे पावसी संकटी । माते संतोषी नमो नमः ॥१॥
 
जगत्‌कल्याणी अतिसुखदायक । सर्वेश्वरी तू अरिकुलघातक ।
वारिसी समस्त दुःखे विदारक । माते संतोषी नमो नमः ॥२॥
 
नानावतारी सज्जन-रक्षक । मूळपीठस्वामिनी भवभयहारक ।
शक्तिस्वरूपा मुख्य प्रबंधक । माते संतोषी नमो नमः ॥३॥
 
दिव्य तेजस्विनी स्वयंप्रकाशित । गुणवती महत्‌किर्तीवंत ।
नित्य अनादी चराचरी व्याप्त । माते संतोषी नमो नमः ॥४॥
 
अगाध करणी विश्वीं अगोचर । तारिसी भक्ता निजकृपे सत्वर ।
भावे प्रार्थिता धावसी तत्पर । माते संतोषी नमो नमः ॥५॥
 
शरण भुवनत्रय तव चरणांसी । हरि-हर-ब्रह्मा गाती स्तवनासी ।
तुझीया दर्शने सुख संतांसी । माते संतोषी नमो नमः ॥६॥
 
श्रेष्ठ पवित्र चरित्र महती । प्रेमस्वरूपिणी तू यशवंती ।
तव प्रसादे श्री आणि कीर्ती । माते संतोषी नमो नमः ॥७॥
 
थोर महिम्न म्हणूनी सुरगण । असती तुझिया चरणी लीन ।
पुरवी मनोरथ रक्षी निशिदिन । माते संतोषी नमो नमः ॥८॥
 
॥ इति जितेन्द्रनाथ रचित श्रीसंतोषीमाता नमनाष्टक संपूर्ण ॥