1. लाईफस्टाईल
  2. बाल मैफल
  3. बालकथा
Written By
Last Modified: मंगळवार, 9 नोव्हेंबर 2021 (16:12 IST)

मोर आणि कावळा The Crow and the peacock

जंगलात राहणारा काळा कावळा त्याच्या स्वत:च्या रंग-रुप आणि दिसण्यावर समाधानी नव्हता. त्याला मोरासारखे सुंदर व्हायचे होते.
 
जेव्हा त्याला दुसरा कावळा भेटला तेव्हा त्याने कावळ्यांच्या रूपात दुष्कृत्य करून आपल्या नशिबाला शाप दिला की तो कावळा म्हणून या पृथ्वीवर का जन्मला. सोबतचे कावळे त्याला समजावून सांगायचे की तुला जसा रंग आला आहे, त्यात समाधानी राहा. पण तो कोणाचेही ऐकत नव्हता आणि त्यांच्याशी भांडायचा.
 
एके दिवशी कावळ्याला एका ठिकाणी मोराची बरीच पिसे विखुरलेली दिसली. त्याने सर्व मोराची पिसे उचलून आपल्या शेपटीला बांधली आणि विचार केला की आता तोही मोर झाला आहे आणि त्याने कावळे सोडून मोर समाजात सामील व्हावे.
 
तो ताबडतोब त्याच्या गटाच्या प्रमुखाकडे गेला आणि कठोरपणे म्हणाला, "सरदार! तुम्ही बघू शकता, मी आता मोर झालो आहे. म्हणूनच मी तुम्हाला सांगायला आलो आहे की मी कावळ्यांचा समुदाय सोडून मोरांच्या समुदायात जात आहे.
 
कावळ्यांचा सरदार त्याच्या उद्दामपणाने चकित झाला. तो काहीच बोलला नाही, फक्त कावळा जाताना पाहत राहिला.
 
कावळा मोरांजवळ आला. तोही मोर झाला हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्यासमोर शेपूट दाखवत फिरू लागला. त्याला वाटले की तो मोरांपेक्षा सुंदर दिसतो. त्यामुळे त्याला पाहून मोर नक्कीच त्याला आपल्या समाजात सामील होण्याचे आमंत्रण देईल.
 
जेव्हा मोरांनी त्याला शेपटीत मोराची पिसे बांधून फिरताना पाहिले तेव्हा ते त्याच्यावर खूप हसले. मग त्यांनी विचार केला की आज या कावळ्याचे भूत काढलेच पाहिजे. 
 
त्यानंतर त्यांनी मिळून कावळ्यांना खूप मारले. कावळा जीव वाचवण्यासाठी धावत सुटला आणि त्याच्या गटाच्या प्रमुखाकडे पोहोचला.
 
तो त्यांना म्हणाला, ''सरदार! मोर मला खूप मारतात. आता मी त्यांच्यामध्ये कधीच जाणार नाही. मी इथे माझ्या समाजात असेन.
 
"कावळ्याच्या सरदाराला त्याचा उद्दामपणा आठवला. तो विचार करू लागला - 'हा तर खूप अकडत होतास. आता मी पण याला धडा शिकवतो.'

त्याने आपल्या साथीदारांना बोलावले आणि आपल्या समाजाला खाली बघत असल्यामुळे त्यांनी मिळून कावळ्याची चांगलीच पिटाई केली.
 
कावळा प्रमुख म्हणाला, आमच्या गटाला तुमच्यासारख्या कावळ्याची गरज नाही. येथून पळून जा आणि कधीही परत येऊ नकोस.
 
"बेचारा कावळा ना मोर समाजात सामील होऊ शकला ना त्याच्या समाजाचा भाग राहिला. 
 
धडा : आपण ज्या दिसण्याने जन्माला आलो आहोत, ज्या कुटुंबात आणि वातावरणात आपण जन्माला आलो आहोत त्याचा आदर केला पाहिजे.