1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. अधिकमास
Written By

अधिकमास माहात्म्य संपूर्ण अध्याय

Shri Adhikmas Mahatmya Marathi
Shri Adhikmas Mahatmya Marathi अधिक मासाची पोथी शुद्ध सात्विक मनीध्यानी रोज एक अध्याय याप्रमाणे महिनाभर वाचावी. शेवटी उद्यापन करावे ज्यावेळी ब्राह्मणाला दान द्यावे. पोथी वाचन न जमल्यास निदान श्रवण तरी करावी. त्यामुळे भगवान पुरुषोत्तम श्रीनारायण प्रसन्न होऊन भक्तांचे कल्याण करतात.

ही पोथी श्री संत गोपीनाथ यांनी शके सतराशे बहात्तर साधारण नाम संवत्सरे अधिकमासी वद्य एकादशी मंगळवारी मुमुक्षु नगरीत लिहून पूर्ण केली. यात तीस अध्याय असून रोज एक याप्रमाणे वाचावा व शेवटी उद्यापन करून ब्राह्मणाला पोथी दान द्यावी.

अधिकमास माहात्म्य पोथी संपूर्ण अध्याय
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय पहिला
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय दुसरा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय तिसरा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय चौथा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय पाचवा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय सहावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय सातवा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय आठवा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय नववा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय दहावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय अकरावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय बारावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय तेरावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय चौदावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय पंधरावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय सोळावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय सतरावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय अठरावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय एकोणिसावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय विसावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय एकविसावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय बाविसावा
ALSO READ: अधिकमास माहात्म्य अध्याय तेविसावा